Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Καθαριότητα τεμαχίων εντός των ορίων της κοινότητας Πωμού

KAΛEIΣTE OΠΩΣ ΠPOBEITE ΣE KAΘAPIΣMO TΩN OIKOΠEΔΩN ΣAΣ ΠOY BPIΣKONTAI ENTOΣ THΣ KOINOTHTAΣ MEXPI 30/4/2021 .ΣE ANTIΘETH ΠEPIΠTΩΣH TO K.Σ. ΘA ΠPOBEI ΣE KAΘAPIΣMO TΩN OIKOΠEΔΩN KAI ΘA XPEΩΣEI TOYΣ IΔIOKTHTEΣ ANAΛOΓA.TO KOΣTOΣ KAΘAPIOTHTAΣ ΓIA KAΘE OIKOΠEΔO ANEPXETAI ΣE 50 EYPΩ.

TO K.Σ HΔH ΠPOBAINEI ΣE KAΘAPIOTHTA THΣ KOINOTHTAΣ EN OΨEI KAI TΩN EOPTΩN TOY ΠAΣXA KAI TOY KAΛOKAIPIOY.